MaidenProject

[Damien Maiden] drops on store!

posted on 15 Aug 2008 15:19 by 19rocks in MaidenProject

คิดว่าจะเป็นการอัพเดทรอบสุดท้ายของลอตนี้ละ ^^

Damien Maiden วางขายที่ร้าน Auyo's shop ชั้น 2 ลิโด้ สยามสแควร์แล้วค่ะ

คนที่จองไว้หรือสั่งไว้ แต่ยังไม่ได้โอนเงินก็ไปซื้อที่นี่ได้โดยตรงนะคะ

ไม่ต้องส่งเมลกับโอนเงินมาแล้วนะ~